Loading...
Home2019-05-22T09:36:28+02:00

O nás.

Spracovávame účtovníctvo už od roku 2005

Naša spoločnosť sa špecializuje na oblasť účtovníctva a daní už viac ako trinásť rokov.

Získali sme skúsenosti ako z veľkých korporácií, tak aj z množstva menších firiem a živnostníkov, o ktorých sa staráme. Vďaka rade vykonaných zákaziek máme profesionálne vybavenie a vzdelanie v tomto obore a tým môžeme poskytovať služby na profesionálnej úrovni v reálnom čase.

Naši zamestnanci sú špecialisti na danú oblasť. Pri dlhodobej spolupráci alebo opakovaných zákazkách sa Vám bude vždy venovať rovnaký, Vám známy zamestnanec.

Služby

Cenník

Poskytujeme nasledovné účtovné služby.

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo – Neplatca DPH

zavedenie novej firmy: 20,-€

Počet položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 25 30 eur – paušál 40 eur – paušál
od 25 do 50 0.60 eur / položka 0.75 eur / položka
od 50 do 100 0.50 eur / položka 0.65 eur / položka
od 100 do 200 0.40 eur / položka 0.50 eur / položka
od 200 do 300 0.37 eur / položka 0.45 eur / položka
od 300 do 400 0.35 eur / položka 0.40 eur / položka
nad 400 dohodou dohodou

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo – Platca DPH

zavedenie novej firmy: 20,-€

Počet položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 25 33 eur – paušál 45 eur – paušál
od 25 do 50 0.66 eur / položka 0.82 eur / položka
od 50 do 100 0.55 eur / položka 0.72 eur / položka
od 100 do 200 0.44 eur / položka 0.55 eur / položka
od 200 do 300 0.40 eur / položka 0.50 eur / položka
od 300 do 400 0.38 eur / položka 0.44 eur / položka
nad 400 dohodou dohodou

Paušál zahŕňa:

  • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH,  súhrnného výkazu a kontrolného výkazu, kontrolu výpočtu DPH;

Paušál nezahŕňa:

  • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady a iné písomnosti), uchovávanie pokladničných dokladov vytlačených na termopapieri, kontrolu saldokonta; účtovanie skladu
  • účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a povinných výkazov

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo Cena v EUR
Spracovanie mzdy TPP 10 eur / zamestnanec / mesiac
Spracovanie mzdy Dohoda 8 eur / zamestnanec / mesiac
Evidencia nového zamestnanca 10 EUR / zamestnanec
Výkazy pre poisťovne V cene pri vedení miezd
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu 10 EUR/rok

Cena zahŕňa:

  • spracovanie miezd: výpočet miezd, bezdokladový prevodný príkaz banke, odoslanie výplatnej pásky e-mailom zamestnancom
  • vypracovanie a elektronické zaslanie mesačných výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne, mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • vypracovanie a elektronické zaslanie ročného Hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch Finančnej správe
  • tvorba a výpočet sociálneho fondu
  • spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24 hodín od požiadania (napr. pre hypotéky, výživné, úvery,…)
  • vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre spracovanie vlastného daňového priznania
  • bežný mesačný servis na požiadanie (napr. stav čerpania dovoleniek, nadčasov,…)

Dane a daňové priznania

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIA Cena v EUR
Daň z príjmu FO typ A 15 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B paušálne výdavky 30 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B 80 eur / rok
Daň z príjmu PO, účtovná závierka, Výkaz ziskov a strát, Súvaha Od 100 eur / rok , max. do výšky ceny za vedenie účtovníctva za mesiac
Daňové priznaie DPH 15 eur / mesiac
Výkazy o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch V cene pri vedení účtovníctva
Výkaz ziskov a strát, Súvaha V cene pri vedení účtovníctva
Súhrnný výkaz DPH 10 eur
Mesačný prehľad za zamestnancov V cene pri vedení miezd
Zastupovanie počas daňovej kontroly, kontrola Soc.poisťovne 30 eur/hod

Ostatné služby

Ostatné služby Cena v EUR
Administratívne práce 10 eur / hod
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty   2 eur
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty   3  eur
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel   5 eur/vozidlo
Daňové priznaie DPH 15 eur / mesiac
Štatistický výkaz (podľa typu) 15 € – 35 €
daň z nehnuteľnosti  Cena dohodou

Spoločnosť Scaleo, s r.o. je platca DPH. Ceny sú uvedené bez DPH.

Služby

Služby

Pre našich klientov poskytujeme nasledovné služby.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Mzdové účtovníctvo
Dane a daňové priznania
Ponúkame Vám komplexnú starostlivosť  o Vašu spoločnosť od komunikácie so štátnou a finančnou  správou, až po spracovanie účtovníctiev a daňových priznaní a súvisiacich výkazov.

V súčasnosti sa naša firma venuje kompletnému spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, daňových priznaní, mzdám a personalistike,  daňovému poradenstvu a právnym službám v oblasti podnikania.

Naše skúsenosti

Naše skúsenosti.

Zdokonalujeme sa každý deň.

Pravidelné vzdelávanie je v každom obore veľmi dôležité.
Preto pravidelne navštevujeme školenia kde sa učíme nové legislatívne zmeny.
Jednoduché účtovníctvo 85%
Podvojné účtovníctvo 90%
Mzdové účtovníctvo 78%
Dane a daňové priznania 93%
ak by ta nieco napadlo 85%
ak by ta nieco napadlo 94%

Náš klient je vždy na prvom mieste.

Kladieme veľký dôraz na to aby naši klieti boli na prvom mieste a boli nadmieru spokojný.

Za naše výsledky zodpovedajú naši spokojní zákazníci, ponúkame dlhoročné skúsenosti, prax, výsledky, skúseností pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov.

Oprite sa o silného partnera

Kontakt

Kontakt.

Máte otázky?
Neváhajte nás kontaktovať, veľmi rady Vám na všetky odpovieme.


SCALEO, s r.o.
P.Várdayho 21
940 01 Nové Zámky
IČO: 35 932 651
DIČ: 2022000002
IČ DPH: SK2022000002
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24415/N

Mobil: +421 948 731 155