Loading...
Home2022-11-24T11:36:00+01:00

O nás.

Spracovávame účtovníctvo už od roku 2005

Naša spoločnosť sa špecializuje na oblasť účtovníctva a daní už viac ako trinásť rokov.

Získali sme skúsenosti ako z veľkých korporácií, tak aj z množstva menších firiem a živnostníkov, o ktorých sa staráme. Vďaka rade vykonaných zákaziek máme profesionálne vybavenie a vzdelanie v tomto obore a tým môžeme poskytovať služby na profesionálnej úrovni v reálnom čase.

Naši zamestnanci sú špecialisti na danú oblasť. Pri dlhodobej spolupráci alebo opakovaných zákazkách sa Vám bude vždy venovať rovnaký, Vám známy zamestnanec.

Služby

Cenník

Poskytujeme nasledovné účtovné služby.

Cenník účtovných služieb platný pre SK a CZ

Spracovanie účtovnej evidencie pre Firmy pôsobiace v Slovenskej republike a Českej republike

Platný od 1.januára 2023

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo – Neplatca DPH

Počet položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 25 30 eur – paušál 40 eur – paušál
od 25 do 50 0.60 eur / položka 0.75 eur / položka
od 50 do 100 0.50 eur / položka 0.65 eur / položka
od 100 do 500 0.40 eur / položka 0.50 eur / položka
nad 500 dohodou dohodou

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo – Platca DPH

Počet položiek Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
do 25 40 eur – paušál 60 eur – paušál
od 25 do 50 0.80 eur / položka 0.80 eur / položka
od 50 do 100 0.70 eur / položka 0.70 eur / položka
od 100 do 500 0.60 eur / položka 0.60 eur / položka
nad 500 dohodou dohodou

Paušál zahŕňa:

  • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH,  súhrnného výkazu a kontrolného výkazu, kontrolu výpočtu DPH;
  • spracovanie dokladov pre zaúčtovanie podľa Postupov účtovania (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady a iné písomnosti), uchovávanie pokladničných dokladov vytlačených na termopapieri, kontrolu saldokonta; účtovanie skladu
  • účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a povinných výkazov

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo Cena v EUR
Spracovanie mzdy TPP 10 eur / zamestnanec / mesiac
Spracovanie mzdy Dohoda 10 eur / zamestnanec / mesiac
Evidencia nového zamestnanca 10 EUR / zamestnanec
Výkazy pre poisťovne V cene pri vedení miezd
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu pre CZ 20 EUR/rok

Cena zahŕňa:

  • spracovanie miezd: výpočet miezd, bezdokladový prevodný príkaz banke, odoslanie výplatnej pásky e-mailom zamestnancom
  • vypracovanie a elektronické zaslanie mesačných výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne, mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • vypracovanie a elektronické zaslanie ročného Hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch Finančnej správe
  • tvorba a výpočet sociálneho fondu
  • spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24 hodín od požiadania (napr. pre hypotéky, výživné, úvery,…)
  • vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre spracovanie vlastného daňového priznania
  • bežný mesačný servis na požiadanie (napr. stav čerpania dovoleniek, nadčasov,…)

Dane a daňové priznania

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIA Cena v EUR
Daň z príjmu FO typ A 20 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B paušálne výdavky 30 eur / rok
Daň z príjmu FO typ B 80 eur / rok
Daň z príjmu PO, účtovná závierka,Výkaz ziskov a strát, Súvaha Od 100 eur / rok , max. do výšky ceny za vedenie účtovníctva za mesiac / CZ 150,-€
Daňové priznaie DPH 15 eur / mesiac
Výkazy o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch V cene pri vedení účtovníctva
Výkaz ziskov a strát, Súvaha V cene pri vedení účtovníctva
Súhrnný výkaz DPH 10 eur
Mesačný prehľad za zamestnancov V cene pri vedení miezd

 

Ostatné služby

Ostatné služby Cena v EUR
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel   5 eur/vozidlo

Spoločnosť nie je platca DPH.

Služby

Služby

Pre našich klientov poskytujeme nasledovné služby.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Mzdové účtovníctvo
Dane a daňové priznania
Ponúkame Vám komplexnú starostlivosť  o Vašu spoločnosť od komunikácie so štátnou a finančnou  správou, až po spracovanie účtovníctiev a daňových priznaní a súvisiacich výkazov.

V súčasnosti sa naša firma venuje kompletnému spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, daňových priznaní, mzdám a personalistike,  daňovému poradenstvu a právnym službám v oblasti podnikania.

Naše skúsenosti

Naše skúsenosti.

Zdokonalujeme sa každý deň.

Pravidelné vzdelávanie je v každom obore veľmi dôležité.
Preto pravidelne navštevujeme školenia kde sa učíme nové legislatívne zmeny.
Jednoduché účtovníctvo 85%
Podvojné účtovníctvo 90%
Mzdové účtovníctvo 78%
Dane a daňové priznania 93%
ak by ta nieco napadlo 85%
ak by ta nieco napadlo 94%

Náš klient je vždy na prvom mieste.

Kladieme veľký dôraz na to aby naši klieti boli na prvom mieste a boli nadmieru spokojný.

Za naše výsledky zodpovedajú naši spokojní zákazníci, ponúkame dlhoročné skúsenosti, prax, výsledky, skúseností pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov.

Oprite sa o silného partnera

Kontakt

Kontakt.

Máte otázky?
Neváhajte nás kontaktovať, veľmi rady Vám na všetky odpovieme.


VIKAR, s r.o.
Komárňanská cesta 5494/19
940 02 Nové Zámky
IČO: 54060401
DIČ: 2121560463

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 55286/N

Mobil: +421 948 731 155